Home2024-01-31T11:11:43+01:00

WITAMY W AKMEDIC DIAGNOSTYKA

Nowoczesny sprzęt i najnowsza technologia sprawiają, że możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Czas trwania badania

0/s
Ceph
0/s
CBCT
0/s
Pano

NASZE BADANIA

Tomografia szczęki to badanie wykorzystujące promienie rentgenowskie do obrazowania w trzech płaszczyznach wszystkich struktur w obrębie szczęki człowieka: zębów wraz z ich elementami, kości, tkanek przyzębia oraz otaczających je tkanek miękkich. Jest wykorzystywana w diagnostyce oraz planowaniu leczenia z zakresu wszystkich dziedzin współczesnej stomatologii: protetyki, endodoncji, ortodoncji, periodontologii, implantologii oraz chirurgii stomatologicznej. Tomografia szczęki daje stomatologowi szczegółowe informacje na temat stanu znajdujących się tam zębów, pozwala wykonać precyzyjne pomiary przed planowanym zabiegiem
z zakresu implantologii czy uzyskać dane, które może później wykorzystać do przygotowania cyfrowego projektu nowego uśmiechu pacjenta. Dzięki badaniu można także wstępnie określić gęstość tkanki kostnej, od czego zależy m.in. skuteczność podjętego leczenia implantologicznego.
Tomografia żuchwy to badanie umożliwiające precyzyjne
i kompleksowe zobrazowanie wszystkich struktur wchodzących
w skład żuchwy człowieka: tkanek przyzębia, zębów (zarówno elementów nad-, jak i poddziąsłowych) oraz kości. Podczas badania wykorzystuje się ściśle określone dawki promieniowania rentgenowskiego w postaci wiązki stożkowej, dzięki czemu obrazy można uzyskać już po jednym obrocie tomografu. Ekspozycja na promieniowanie jest krótsza niż np. podczas tradycyjnej tomografii
– to zaś wprost przekłada się na bezpieczeństwo i niską inwazyjność badania.
Staw skroniowo-żuchwowy jest narządem bardzo skomplikowanym – zarówno pod względem budowy anatomicznej, jak i pełnionych funkcji. Z tego względu wszelkie zmiany chorobowe stawów skroniowo-żuchwowych powodują wiele objawów, często niezbyt charakterystycznych, nie wskazujących jednoznacznie przyczyny dolegliwości. Z drugiej strony – niektóre zmiany patologiczne
w obrębie twarzoczaszki bywają nieprawidłowo diagnozowane jako zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, co opóźnia wdrożenie właściwego leczenia. Tomografia stawów skroniowo-żuchwowych jest obecnie najskuteczniejszym i najbardziej precyzyjnym sposobem obrazowania, pozwalającym na wizualizację zarówno tkanek twardych, jak i miękkich w ich obrębie. Badanie wykonuje się
w diagnostyce i planowaniu leczenia takich schorzeń oraz zaburzeń czynnościowych stawu, jak trzaski, przeskakiwanie żuchwy podczas zamykania czy asymetria ruchomości. Bardzo często występują one
w przebiegu bruksizmu. Badanie umożliwia ponadto ocenę zaawansowania procesów takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe czy stany zapalne. Wszystkich pacjentów wymagających wykonania tomografii stawów skroniowo-żuchwowych zapraszamy do naszych warszawskich pracowni Diagdent.

Aparat vatech green 16 wykonuje również wizualizację przebiegu dróg oddechowych.

Tomografia wycinkowa ma liczne zastosowanie w diagnostyce stomatologicznej. Dzięki niej można precyzyjnie zobrazować wybrany przez lekarza fragment w obrębie szczęki lub żuchwy. Tomografię wycinkową standardowo wykonuje się przed leczeniem implantologicznym, jest również wykorzystywana w endodoncji,
np. w przypadku powtórnego leczenia kanałowego, zdiagnozowania zmian zapalnych czy kanałów dodatkowych. Dzięki tomografii wycinkowej można zobrazować nietypowy przebieg kanałów zębowych lub ich obliterację co bywa powodem nieskuteczności leczenia endodontycznego. Świadomość anatomicznych przeszkód pozwala lekarzowi uniknąć niepotrzebnych powikłań.

CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej TK stworzoną dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania. Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta. Dane uzyskane w trakcie jednego obrotu lampy w czasie krótszym niż minuta pozwalają uzyskać obrazy, które do tej pory wymagały wykonania wielu zdjęć radiologicznych. Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z CBCT dostarcza lekarzowi nawet więcej informacji niż te wszystkie zdjęcia razem.

Wielkości pól obrazowania

Zatoki i stawy skroniowo-żuchwowe

Optymalny obszar dla diagnostyki zatok i stawów skroniowo-żuchwowych

Pełne łuki zębowe

Optymalne badanie dentystyczne dwóch łuków zębowych

Pojedyńczy łuk zębowy

Badanie pojedyńczego łuku zębowego

Endo lub pojedyńcza implantacja

Optymalna diagnoza 3 do 4 zębów w wybranym obszarze

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz umówić się na wizytę, skorzystaj z naszego formularza lub zadzwoń. Serdecznie zapraszamy.


Kliknij "checkbox" powyżej, jeżeli wyrażasz zgodę i chcesz przesłać zapytanie.
Akceptując niniejszą zgodę, zgadza się Pan/Pani na dobrowolne przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia / zapytania. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Akmedic Adam Krzykwa, NIP 774 140 49 35. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Administratorem. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia / zapytania. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: producentom, firmom transportowym i informatycznym, jeżeli jest to niezbędne dla obsługi zgłoszenia / zapytania, np. jeżeli dotyczy to postępowania reklamacyjnego. Zapewniamy, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania, chyba że okres dłuższy wynikałby z obowiązku lub uprawnienia wynikającego wprost z przepisów prawa. Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: biuro@akmedic-diagnostyka.pl. Nadmieniamy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Dane kontaktowe

  • +48 531 361 644
  • biuro@akmedic-diagnostyka.pl

  • Plac Celebry Papieskiej 1,
    09-400 Płock

Godziny przyjęć

Poniedziałek 09:00 – 17:00
Wtorek 09:00 – 17:00
Środa 08:00 – 19:00
Czwartek 09:00 – 17:00
Piątek 09:00 – 17:00

Oferta

  • Tomografia stożkowa
  • Zdjęcia przepływowe zatok
  • Technologia 3D
  • Pamtomogram + Cefalometria